خرید بازدید تلگرام

برای خرید بازدید پست کانال تلگرام از لیست زیر استفاده کنید. همچنین برای خرید ممبر تلگرام میتوانید وارد لینک شوید.

1000 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام
تومان ۲۴,۰۰۰
 • ارسال
  + سریع
 • خطر بلاک شدن
  ندارد
 • شروع سفارش
  از 6 تا 12 ساعت
 • پرداخت
  درگاه اختصاصی شاپرک
2000 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام
تومان ۳۹,۰۰۰
 • ارسال
  + سریع
 • خطر بلاک شدن
  ندارد
 • شروع سفارش
  از 6 تا 12 ساعت
 • پرداخت
  درگاه اختصاصی شاپرک
5000 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام
تومان ۸۹,۰۰۰
 • ارسال
  + سریع
 • خطر بلاک شدن
  ندارد
 • شروع سفارش
  از 6 تا 12 ساعت
 • پرداخت
  درگاه اختصاصی شاپرک
10K بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام
تومان ۹۹,۰۰۰
 • ارسال
  + سریع
 • خطر بلاک شدن
  ندارد
 • شروع سفارش
  از 6 تا 12 ساعت
 • پرداخت
  درگاه اختصاصی شاپرک