خرید فالوور playlist اسپاتیفای

برای خرید فالوور پلی لیست اسپاتیفای از لیست زیر اقدام فرمایید

نکته مهم، لینک باید در فرمت زیر باشد:

https://open.spotify.com/playlist/7LyAEI4QzpvGXpqLqOwztK

100 فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۵,۵۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
500 فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۲۵,۰۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
1000 فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۴۵,۰۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
5000 فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۲۲۵,۰۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
10k فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۴۴۰,۰۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
100K فالوور playlist اسپاتیفای
تومان۴,۰۵۰,۰۰۰
 • تا ۵۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت