خرید پلی پلی لیست اسپاتیفای

برای خرید پلی playlist اسپاتیفای میتوانید از این صفحه اقدام کنید

دقت کنید که این پلی ها مخصوص پلی لیست است.

نکته مهم، لطفا لینک را به صورت زیر وارد کنید: https://open.spotify.com/user/username/playlist/1V7GZLMzbMigS7oH7p5OO8?si=eJTKCHirQCCF78_u2DvnTg

1k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۲۷,۵۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
5k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۱۳۵,۰۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
10k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۲۷۰,۰۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
20k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۵۴۰,۰۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
30k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۸۱۰,۰۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت
50k پلی پلی‌لیست اسپاتیفای
تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
 • ارسال ۱۰ک در روز
 • ترک+آلبوم
 • استارت تا ۱۲ ساعت