خرید کارمند لینکدین برای پروفایل کمپانی

این کاربران به عنوان کارمند به صفحه کمپانی شما اضافه خواهند شد. گلدفالوور تنها شرکت ارائه دهنده این خدمات در ایران است. برای خرید فالوور لینکدین برای کمپانی از این لینک و برای خرید فالوور پروفایل لینکدین ازینجا اقدام کنید.

 

10 کارمند شرکت لینکدین
۵۶,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران
25 کارمند شرکت لینکدین
۱۴۵,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران
50 کارمند شرکت لینکدین
۲۸۵,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران
100 کارمند شرکت لینکدین
۵۶۰,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران
200 کارمند شرکت لینکدین
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران
300 کارمند شرکت لینکدین
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کارمند شرکت برای صفحه کمپانی لینکدین
 • بدون ریزش
 • workصد در صد خارجی
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی 3 سال
 • تنها ارائه دهنده ایران