فالوور ارزان اینستاگرام

تفاوت فالوور با کیفیت و فالوور کیفیت معمولی چیست؟

با توجه به درخواستهای مکرر عده ای از مشتریان محترم گلد فالوور این مجموعه تصمیم گرفت نوع دیگری از ارسال فالوور با نرخ ارزان تر را به مشتریان خود ارائه دهد.
فالوور ارزان گلد فالوور با ارسال فالوور های ایرانی از چندین جهت متفاوت است.
– در وحله اول این فالوور ها همانطور که از اسم آن مشخص است ( فالوور ارزان ) قیمت بسیار مناسب تری دارند که برای بسیاری این موضوع حائز اهمیت است.
– فالوور ارزان گلد فالوور با سرعت بیشتری نسبت به فالوور ایرانی گلد فالوور ارسال میشود تقریبا ارسال آن 4 برابر سریعتر است.
– ریزش فالوور ارزان گلدفالوور نسبتا کمی بیشتر از فالوور های ایرانی گلد فالوور است.
– فالوور ارزان گلد فالوور از کیفیت پایینتری نسب به فالوور ایرانی گلد فالوور برخوردارند و اکانتها ممکن است هر محتوایی داشته باشند حتی ممکن است اکانتها عکس پروفایل نداشته باشند و یا اینکه تضمینی برای وریفای بودن این فالوورها وجود ندارد.
– سقف ارسال فالوور ارزان گلد فالوور برای هر اکانت نهایتا 20k میباشد و بیشتر از این مقدار برای یک اکانت اینستاگرام نمیتوانید ثبت کنید در صورتی که فالوور ایرانی گلد فالوور تا سقف 200k قابلیت ارسال برای هر اکانت را دارد.