خرید لایک IGTV

*دقت کنید صفحه شما پرایوت نباشد*

*برای خرید لایک  باید لینک پست آی جی تی وی خود را داشته باشید*

*بازدید آی جی تی وی میخواهید؟ برای خرید بازدید آی جی تی وی اینجا کلیک کنید*

5000 لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
89 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
37 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
19 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
11 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

20k لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
338 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

10k لایک IGTV اینستاگرام

لایک برای پست های IGTV آی جی تی وی
169 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته