خرید فالوور لایک زن

 • 20 درصد میزان فالوور ها تا 20 پست آینده لایک میزنند
 • بین پستها نباید بیشتر از 5 روز فاصله وجود داشته باشد
 • در صورت بروز هر گونه مشکل در ارائه لایک این سرویس ها فقط به میزان لایکهای باقیمانده در سرویس مبلغ به حساب کاربری مشتری بازگردانده میشود تا بتواند میزان لایک مد نظر خود را مجدد تهیه کند. 
 • قبل از اتمام سرویس لایک فعال شده برای روی پیج نباید مجدد سرویس فالوور لایک زن را خریداری کنید. 
 • در صورتی که همزمان دو سرویس فالوور لایک زن یا لایک اتوماتیک را خریداری کنید سرویس جدید خریداری شده پس از اتمام سرویس قبلی فعال خواهد شد و لذا همزمان این سرویسها فعال نشده و به تعداد لایکها به افزوده نخواهد شد.

8k فالوور لایک زن اینستاگرام

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
998 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 8000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 32000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 1600 لایک تا 20 پست آینده

6k فالوور لایک زن اینستاگرام

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
776 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 6000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 24000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 1200 لایک تا 20 پست آینده

4k فالوور لایک زن اینستاگرام

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
519 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 4000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 16000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 800 لایک تا 20 پست آینده

2k فالوور لایک زن اینستاگرام

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
259 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 2000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 8000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 400 لایک تا 20 پست آینده

1k فالوور لایک زن اینستاگرام

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
129 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 1000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 4000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 200 لایک تا 20 پست آینده