گلدفالوور وبسایت تبلیغات هدفمند شبکه های اجتماعی

گلدفالوور وبسایت تخصصی خرید فالوور اینستاگرام، خرید فالوور ایرانی و واقعی، خرید لایک اینستاگرام و انواع خدمات مرتبط با شبکه های اجماعی است. برای خرید فالوور میتوانید از این صفحه و یا صفحات دیگر از منوی وبسایت اقدام کنید.

خرید فالوور ارزان
هشدار مهم
 • برای شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی و غیر قانونی به هیچ عنوان سفارش انجام نخواهد شد.
 • استارت سفارش برخی از پکیج ها از 1 تا 3 ساعت طول میکشد.
 • قبل از ارسال سفارش قوانین گلدفالوور را مطالعه کنید چرا که استفاده از خدمات به منزله پذیرش تمامی قوانین است.

فالوور با کیفیت اینستاگرام

تا 30% تخفیف!

با ثبت نام و شارژ کیف پول، همه بسته ها را تا 30% ارزان تر خریداری کنید : شروع ثبت نام رایگان

100K فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 100K فالوور ایرانی سرعت ارسال روزانه 7-10ک (توجه : درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
2.9
2,200,000 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک​
 • تخفیف با شارژ کیف پول
تخفیف

20K فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 20K فالوور ایرانی سرعت ارسال روزانه 7-10ک (توجه : درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
580
490 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک​
 • تخفیف با شارژ کیف پول
تخفیف

10K فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 10K فالوور درجه یک با 3 ماه گارانتی 100% (توجه: درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
290 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک
 • تخفیف با شارژ کیف پول

5K فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 5K فالوور درجه یک با 3 ماه گارانتی 100% (توجه: درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
145 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک
 • تخفیف با شارژ کیف پول

3000 فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 3000 فالوور درجه یک با 3 ماه گارانتی 100% (توجه: درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
87 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک
 • تخفیف با شارژ کیف پول

2000 فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 2000 فالوور درجه یک با 3 ماه گارانتی 100% (توجه: درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
58 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک
 • تخفیف با شارژ کیف پول

1000 فالوور اینستاگرام | پکیج گلد

خرید 1000 فالوور درجه یک با 3 ماه گارانتی 100% (توجه: درصدی فالوور بین المللی نیز دارد)
29 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • ارسال 10% بیشتر
 • ارسال از سرور های داخل
 • گارانتی 100% تا 3 ماه!
 • فالوور درجه یک
 • تخفیف با شارژ کیف پول
هشدار مهم
 • برای شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی و غیر قانونی به هیچ عنوان سفارش انجام نخواهد شد.
 • استارت سفارش برخی از پکیج ها از 1 تا 3 ساعت طول میکشد.
 • قبل از ارسال سفارش قوانین گلدفالوور را مطالعه کنید چرا که استفاده از خدمات به منزله پذیرش تمامی قوانین است.

تا 30% تخفیف!

با ثبت نام و شارژ کیف پول، همه بسته ها را تا 30% ارزان تر خریداری کنید : شروع ثبت نام رایگان

فالوور لایک زن اینستاگرام

8k فالوور لایک زن اینستاگرام | پکیج گلد اکسترا

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
998 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 8000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 32000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 1600 لایک تا 20 پست آینده
 • تخفیف با شارژ کیف پول​

6k فالوور لایک زن اینستاگرام | پکیج گلد اکسترا

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
776 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 6000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 24000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 1200 لایک تا 20 پست آینده
 • تخفیف با شارژ کیف پول​

4k فالوور لایک زن اینستاگرام | پکیج گلد اکسترا

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
519 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 4000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 16000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 800 لایک تا 20 پست آینده
 • تخفیف با شارژ کیف پول​

2k فالوور لایک زن اینستاگرام | پکیج گلد اکسترا

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
256 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 2000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 8000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 400 لایک تا 20 پست آینده
 • تخفیف با شارژ کیف پول​

1k فالوور لایک زن اینستاگرام | پکیج گلد اکسترا

فالوور ها به صورت خودکار پست های بعدی شما را لایک میکنند
129 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • 1000 عدد فالوور با کیفیت سرور 2
 • 4000 لایک ایرانی در مجموع
 • هر پست 200 لایک تا 20 پست آینده
 • تخفیف با شارژ کیف پول​

تا 30% تخفیف!

با ثبت نام و شارژ کیف پول، همه بسته ها را تا 30% ارزان تر خریداری کنید : شروع ثبت نام رایگان

لایک ایرانی اینستاگرام

5000 لایک ایرانی اینستاگرام

115 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

2000 لایک ایرانی اینستاگرام

46 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

1000 لایک ایرانی اینستاگرام

23 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

500 لایک ایرانی اینستاگرام

12 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

50k لایک ایرانی اینستاگرام

990 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

20k لایک ایرانی اینستاگرام

399 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

10k لایک ایرانی اینستاگرام

205 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • ایرانی
 • بدون خطر بن شدن

لایک خارجی اینستاگرام

10K لایک اینستاگرام خارجی

لایک اینستاگرام از سرور های خارجی سرعت بالاتر از ایرانی(شروع سفارش ممکن است با تاخیر چند ساعته انجام شود همچنین درصدی ریزش دارد)
180 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک اینستاگرام خارجی

لایک اینستاگرام از سرور های خارجی سرعت بالاتر از ایرانی(شروع سفارش ممکن است با تاخیر چند ساعته انجام شود همچنین درصدی ریزش دارد)
90 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک اینستاگرام خارجی

لایک اینستاگرام از سرور های خارجی سرعت بالاتر از ایرانی(شروع سفارش ممکن است با تاخیر چند ساعته انجام شود همچنین درصدی ریزش دارد)
36 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 لایک اینستاگرام خارجی

لایک اینستاگرام از سرور های خارجی سرعت بالاتر از ایرانی(شروع سفارش ممکن است با تاخیر چند ساعته انجام شود همچنین درصدی ریزش دارد)
18 هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • سریع
 • خارجی
 • بدون خطر بن شدن
 • پشتیبانی 24 ساعته

گلد فالوور بیش از ۷ سال سابقه فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی دارد.
ما تنها شرکتی هستیم که در این زمینه به صورت رسمی و قانونی در حال فعالیت هستیم و همچنین تنها وبسایتی که شماره تلفن ثابت برای پشتیبانی در اختیار مشتریان گذاشته است.
به جز پشتیبانی تلفنی در واتساپ و تلگرام پشتیبانی ۲۴ ساعته ارائه می‌شود.
آدرس دفتر شرکت در قسمت تماس با ما درج شده است.
تمامی سفارشات اینستاگرام به صورت خودکار و آنی پس از پرداخت انجام میشود و شما می توانید با انتخاب یک سرویس ارزان قیمت آنی بودن سفارش را امتحان کنید.

تنها کافیه با انتخاب کردن سرویس مورد نظرتون از طریق منوی سایت و انتخاب آیتم مورد نظر و پر کردن فرم ثبت سفارش و پرداخت سفارشتون رو ثبت کرده و خریدتون رو انجام بدید.

بعد از ثبت سفارش نیازی به تماس با پشتیبانی نیست سفارشات به صورت خودکار ثبت و انجام میشه در صورتی که بعد از یک روز سفارشتون شروع نشده بود جهت پیگیری به پشتیبانی پیام بدید.

سفارشات اینستاگرام در صورتی که سفارشتون رو صحیح ثبت کنید، پس از پرداخت به صورت آنی شروع میشه و سفارشات دیگر شبکه‌های اجتماعی ممکن است بین ۶ تا ۱۲ ساعت شروع سفارش زمان ببرد.

متاسفانه به دلیل اینکه سفارشات به صورت اتوماتیک بعد از پرداخت شروع می‌شود امکان لغو سفارشات به هیچ وجه وجود ندارد.

تمام سرویس‌های ارسال فالوور در تمامی دنیا دارای ریزش هستند و این یک امر اجتناب ناپذیر است اما با خرید سرویس‌های گارانتی دار گلدفالوور نگران ریزش نباشید و تنها با ارائه شماره سفارش به پشتیبانی میتونید درخواست جبران ریزش بدید و برای شما به صورت جبرانی فالوور ارسال میشود

برای پیگیری سفارش کافیست شماره سفارش خود را به همراه سوالتون به پشتیبانی واتساپ یا تلگرام ارسال کنید.

فالوور های ارسالی از گلدفالوور واقعی هستند اما این واقعی بودن به معنی تاثیر گذاشتن فالوور ها به روی پیج شما از نظر لایک کامنت بازدید نخواهد بود.
این سرویس ها مناسب بالا بردن عدد پیج شما هستند و اکانت ها توسط انسان ساخته شدن و توسط ربات یا نرم افزار ساخته نشدن.
کاربران از طریق اپلیکیشن ما با دریافت هزینه، شما رو فالو میکنند.
پیج ها فالوینگ های بالایی دارند و ممکن است عکس پروفایل و آیدی آن ها هر شکلی باشد و این دلیل بر فیک بودن فالورها نیست.
توضیحات بیشتر در این رابطه در یک ویدیو کامل در سایت داده شده است. به لینک زیر مراجعه کنید و ویدیو بالای صفحه را مشاهده کنید

Goldfollower.com/Instagram/follower

فقط فالوور های لایک زن که با نام سرویس گلد اکسترا در سایت موجود است به میزان ۲۰ درصد فالووری که خریداری می کنید تا ۲۰ پست آینده لایک به پست های شما اضافه می کند. دیگر سرویس ها تاثیری بر روی لایک ، بازدید یا کامنت ندارند. توضیحات کامل تر را در ویدیو لینک شده میتوانید مشاهده کنید

http://Goldfollower.com/Instagram/follower

بهترین سرویس گلد فالوور، سرویس پلاتینیوم است این سرویس کیفیت پروفایل های بسیار بالایی دارد، تماماً ایرانی است و سرعت ارسال این فالوور ها حدوداً روزانه ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ عدد می باشد ظرفیت این سرویس نهایتاً ۲۰ کا میباشد.


سرویس فالوور گلد، سرویس ارزان قیمت ماست. از نظر کیفیت، پروفایل ها ضعیف هستند ولی سرعت ارسال این سرویس بسیار بالاست و ظرفیت آن برای هر اکانت یک میلیون فالوور می باشد.

سرویس پلاتینیوم، آیتم با کیفیت سایت گلد فالوور است و فالوور های این سرویس تماماً ایرانی، با عکس پروفایل و با کیفیت بالایی هستند. این سرویس سرعت ارسال کمتری نسبت به سرویس گلد دارد .
قیمت پلاتینیوم نزدیک به دو برابر سرویس گلد است و ظرفیت آن برای هر اکانت نهایتاً ۲۰ کا می باشد.

در صورتی که از درگاه پرداخت به هر دلیلی به وب سایت برنگردید، سفارش شما هرچند پول از حساب شما کسر شده باشه ناموفق میشه و معمولاً در این شرایط بعد از یک یا دو ساعت در روز های کاری، پول به حساب شما برگشت میشه. در صورتی که مبلغ برگشت نشد بعد از سه روز به پشتیبانی گلدفالوور مراجعه کنید.

در صورتیکه سفارشات شما زیاد است و مبالغ زیادی از سایت خریداری میکنید، برای دریافت تخفیف می توانید عضو سایت بشید و با پر کردن بخش احراز هویت مبالغ خود را به صورت کارت به کارت و شارژ کیف پول در حساب کاربری خود شارژ کنید. با این روش می‌توانید بسته به مبلغی که شارژ می کنید درصد اضافه تر شارژ در حساب کاربری خود دریافت کنید.

استارت سفارشات دیگر شبکه‌های اجتماعی به غیر از اینستاگرام، کمی با تاخیر است و این زمان ممکن است بین ۶ الی ۲۴ ساعت متغیر باشد.
در صورتی که بعد از ۲۴ ساعت سفارشتون استارت نشده بود به پشتیبانی مراجعه کنید.

سفارش لایک اینستاگرام به صورت خودکار انجام می شود. شروع نشدن سفارش لایک شما میتواند به دو دلیل باشد :
۱_ پیج تان در حالت پرایوت هست.
۲_به جای اینکه لینک پست را وارد کنید آیدی پیج وارد کردید.
برای خرید لایک باید لینک پست مورد نظرتون رو در فرم ثبت سفارش ثبت کنید و پیج پرایوت نباشد.

در صورتی که سفارش برای آیدی اشتباه ثبت کرده باشید دو حالت امکان دارد:
۱_آیدی که ثبت کردید وجود نداشته باشد که در این صورت امکان اصلاح سفارش وجود دارد و شما می توانید به پشتیبانی مراجعه کرده و شماره سفارش خود را به همراه آیدی صحیح ارسال کنید.
۲_حالت دوم زمانی است که آیدی ثبت شده شما وجود داشته باشد. در این صورت فالوور برای پیجی که ثبت کردید، ارسال شده و قابلیت کنسل کردن سفارش و یا اصلاح سفارش وجود ندارد.

شارژ کیف پول سایت گلد فالوور از طریق کارت به کارت است و با درگاه انجام نمیشود. چون خارج از سیستم مالیاتی شرکت، پول از کاربر گرفته میشود، بابت شارژ کیف پول می توانیم به شما شارژ اضافه یا همان تخفیف بدهیم.
برای مطمئن شدن از اینکه کسی که مبلغ را واریز می‌کند، همان فرد صاحب حساب است و نه شخص دیگری که قصد سو استفاده دارد، ما نیاز به احراز هویت شخص ثبت نام کننده داریم.
شما می‌توانید اطلاعات cvv2 و تاریخ انقضا کارت بانکی را بپوشانید.
در صورتی که تمایلی به احراز هویت و ارسال مدارک ندارید می توانید از درگاه بانکی مستقیم و بدون تخفیف خرید کنید.

پیامهای پشتیبانی معمولاً زیاد است و با توجه به ظرفیت محدود پاسخگویی پشتیبان های گلد فالوور ممکن است پاسخ گویی شما از چند دقیقه بعد از پیام دادن تا یک روز زمان ببرد.
بعد از ارسال پیام صبور باشید و مجدد پیام نفرستید چرا که اولویت پاسخگویی در پشتیبانی به پیام‌های قدیمی تر می باشد و با هر بار پیام مجدد دادن، شما در انتهای صف پاسخگویی قرار خواهید گرفت و پاسخگویی دیرتر انجام میشود.

خرید فالوور اینستاگرام واقعی

پیش از خرید فالوور اینستاگرام و مزیت های آن بهتر است درباره این شبکه اجتماعی بیشتر بدانید. تا با جواب بسیاری از سوال های خود مانند اینکه آیا خرید فالوور میتواند به رشد کسب و کار کمک کند؟ خرید فالوور اینستاگرام واقعی امکان پذیر است؟ خرید لایک اینستاگرام چقدر به اکسپلور رفتن پست شما کمک میکند؟ افزایش فالوور اینستاگرام چگونه صورت میگیرد؟

چقدر در مورد اینستاگرام می‌دانید؟

اینستاگرام دارای بیش از یک میلیارد کاربر می‌باشد، که ماهانه 500 میلیون نفر از آن‌ها هر روز در این برنامه فعال هستند. و یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در جهان است. و این فالوور اینستاگرام نیستند که فقط از پلت فرم برای به اشتراک گذاشتن محتوا استفاده می‌کنند، از 100 مارک برتر در سراسر جهان، 90٪ حضور فعال در اینستاگرام دارند. این مارک‌ها از Instagram برای ارسال عکس و فیلم، ایجاد آگهی از نام تجاری و فروش محصولات و خدمات استفاده می‌کنند.

 

نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی

در حال حاضر رسانه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین بسترهایی هستند؛ که می‌توان به عنوان یک ابزار رشد از آن‌ها استفاده کرد. سیستم عامل‌های رسانه‌های اجتماعی ثابت کرده‌اند که یکی از بزرگترین بخش‌ها در سناریوی در حال توسعه هستند و می‌توانند به عنوان یک عامل تاثیر گزار در نظر گرفته شوند. همچنین ویژگی‌های زیادی را ارائه می‌دهند؛ که از بسیاری جهات توانسته‌اند به ما کمک کنند. آنها می‌توانند به عنوان یک اهرم، به رشد تجارت شخص، بازاریابی یا رشد به عنوان یک خالق کمک کننده باشند.

چارت خرید فالوور اینستاگرام instagram growth

امروزه، مدیریت رسانه‌های اجتماعی نیز برای بسیاری از افراد یک حرفه شده است. در حال حاضر رشد در شبکه‌های اجتماعی کار سختی است. همه چیز به میزان دسترسی شما و استقبال مخاطبین، مثل تعداد فالوور اینستاگرام بستگی دارد. اما تعداد زیادی از افراد هستند که دوست دارند از میانبرها استفاده کنند و بنابراین مسیر دستیابی ساده‌تری را انتخاب می‌کنند. وب سایت‌هایی مانند گلدفالوور وجود دارند که این فالوور‌ها را می‌فروشند یا خدمات دیگری چون تبلیغات، خرید ویو، کامنت و تعداد لایک و…را ارائه می‌دهند.

 

در کنار تلاش‌های بسیاری که برای جذب فالوور انجام می‌شود، مسیر میانبری هم هست!

 

اینستاگرام در مقایسه با سایر شبکه‌های اجتماعی

در مقایسه با سایر کانال‌های رسانه‌ اجتماعی، حساب‌های اینستاگرام دارای سطح تعامل نسبتاً بالایی هستند. به عنوان مثال، متوسط نرخ تعامل فیس بوک یا توییتر فقط  0.5 – 1٪  است. هر چند که متوسط حساب اینستاگرام 3٪ تعامل دارد، اما هر میزان تعامل بالاتر از این مقدار، همراه با تعداد زیادی از دنبال کنندگان، نشان می‌دهد که شما در بین سایر رقیبان خود تأثیر گذار‌تر هستید.

ما به طور متوسط نرخ تعامل پست‌های اینستاگرام شما (لایک و نظرات روی پست‌ها) را بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال: اگر میزان تعامل شما کمتر از 8٪ باشد و کمتر از 1000 فالوور اینستاگرام داشته باشید، پس نسبت به افرادی که دارای متوسط نرخ تعامل بیشتری در پست‌های خود هستند، کسب درآمد کمتری خواهید داشت.

برخلاف یوتیوپ که افراد در ویدئو‌ها و صفحه کانال خود، فضای تبلیغاتی را با نرخ تصمیم گرفته شده توسط گوگل می‌فروشند، اینستاگرام متعلق به فیس بوک است، بنابراین؛ فیس بوک تبلیغات را در پست‌های افراد پخش می‌کند. به همین ترتیب، اینفلوئنسرها و برندهای اینستاگرام در صورت تصمیم به همکاری با یکدیگر واسطه یا نرخ مشخصی ندارند. برندها با اینفلوئنسرها معامله می‌کنند و بسته به شرایط، نرخ‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی متفاوت باشند. با این وجود، تقریباً در همه موارد یک عامل همیشه ثابت است، که اگر پیج‌ها  هم از میزان تعامل بالا و هم از تعداد فالوور اینستاگرام بالایی برخوردار شوند، درآمد بیشتری کسب می‌کنند. شما به راحتی می‌توانید دنبال‌کنندگانی بخرید كه ارزش عملی دارند و کسانی که با پست‌های شما ارتباط برقرار می‌کنند.

 

 

تبلیغات در اینستاگرام

شاید این جمله را بارها شنیده‌اید که تبلیغات هزینه نیست، سرمایه گذاری است. اما چرا هنوز برخی برای هزینه کردن در تبلیغات شک دارند؟! تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها بازخورد بهتری حتی از تلویزیون دارد. در ایران شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام به گونه‌ای فراگیر است؛ که حتی افرادی که آشنایی نه چندان زیادی با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارند، در آن عضو و فعال شده‌اند. با توجه به مخاطبان گسترده در این شبکه اجتماعی، پیج‌هایی با موضوعات جذاب که قطعا مخاطبان زیادی دارند اقدام به تبلیغات برای دیگران می‌کنند.

اگر بخواهید با تمامی این پیج‌ها ارتباط برقرار کنید و با هر یک از آن‌ها بصورت آزمون و خطا تبلیغات را امتحان کنید، حتما با هزینه‌های سرسام‎آوری روبرو خواهید شد، جدای از قابل اعتماد بودن یا نبودن آن پیج! و بازخورد مورد نظر خود را نیز دریافت نخواهند کرد. در این بین، تیم گلد فالوور با توجه به سابقه طولانی در زمینه تبلیغات در اینستاگرام و خرید فالوور اینستاگرام، برقراری ارتباط با اکثر صاحبان پیج‎های تبلیغاتی، می‌تواند بهترین پیج‌ها را متناسب با موضوع تبلیغاتی مشتری در نظر بگیرد و با صرف هزینه‌های معقول، شما را به بازخوردی که در نظر دارید، برساند.

 

شکی در قدرت اینستاگرام برای جذب مخاطب و سوق دادن آن‌ها به بازی نیست! پس چرا از این رسانه‌های اجتماعی، نهایت استفاده را  نمی‌برید؟!

چه بخواهید به یک چهره مشهور در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شوید، و چه به سادگی به دنبال گسترش آگهی نام تجاری خود در اینستاگرام باشید، استفاده از میانبرها برای وسعت بخشیدن به افزایش مخاطبان خود، از جمله  خرید فالوور، وسوسه برانگیز به نظر می‌رسد.

این روزها موضوع افزایش فالوور، تبدیل به یک دغدغه مهم برای اکثر کاربران اینستا شده است. هر یک از کاربران دلیل خاصی برای افزایش تعداد فالوور هایشان دارند. اما با توجه به محیط اینستاگرام و فراهم شدن بستر کسب و کار در آن، بیشتر کاربران جهت کسب درآمد بیشتر از اینستاگرام، خواستار افزایش تعداد فالوور هایشان هستند.

خرید فالوور اینستاگرام گلدفالوور
اینستاگرام متعلق به شرکت فیس بوک است.

در اینجا، ما جلوتر رفته‌ایم و تمام سوالاتی را که ممکن است در مورد خرید فالوور اینستاگرام داشته باشید، پوشش داده‌ایم، تا به شما ایده بهتری از نحوه عملکرد آن ارائه دهیم. بنابراین شما می‌توانید خود تصمیم بگیرید که آیا اقدامی مناسب برای برند شما خواهد بود یا خیر؟!

 

اهمیت فالوور در اینستاگرام

شما نمي‌توانيد اهميت داشتن فالوور را ناديده بگيريد، هر چقدر شما فالوور بيشتر داشته باشيد شدت تبليغات پیچ شما بيشتر خواهد شد و دیگران بیشتر با شما آشنا می‌شوند. داشتن فالوور‌های زیاد باعث می‌شود که روز به روز بر تعداد فالوور هایتان افزوده شود زیرا این امر بر کسی پوشیده نیست که افراد ابتدا سراغ صفحه اینستاگرام میروند و نگاهی به تعداد فالوور های پیچ می‌کنند، با بالا بودن تعدادشان نسبت به پیچ کنجکاو، و ترغیب به فالو کردن آن می‌شوند.

 میلیون‌ها میلیون کاربر در اینستاگرام وجود دارند، اما جذابیت و جذب فالوور به صورت عادی برای پروفایل شما زمان بر است. خوشبختانه اکنون، می‌توانید با خرید صدها تا هزاران فالوور آن‎ها را فوراً بدست آورید.

جمع کردن تعداد فالوور اینستاگرام شما می‎تواند بلافاصله اعتبار نام تجاری شما را ایجاد کند و در هنگام ایجاد روابط و رشد حساب اینستاگرام خود سریعاً مورد توجه قرار بگیرید. این واقعیت نیز وجود دارد که فالوورهای بیشتر، فالوور بیشتری می‌آورند! برخی مشاغل با خرید مقدار کمی فالوور سود می‌برند و در نتیجه باعث افزایش سریع حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌ شوند.

بالا بودن تعداد فالوور و لایک، به خودی خود باعث جذب افراد می‌شود.

 

خرید فالوور یکی از روش های مناسب برای افزایش بازخورد واقعی در پیج

در خرید فالوور فیک هیچ محدودیتی وجود ندارد، و هرچه تعداد بیشتر فالوور خریداری کنید صفحه شما مخاطبان بیشتری را جذب می‌نماید. اما با توجه به الگوریتم‌های جدید اینستاگرام، فالوورهای فیک باید مشخصه‌های خاصی داشته باشند تا از نظر اینستاگرام فیک به نظر برسند و با ریزش تعداد مخاطبان مواجه نشوید. این فالورها باید دارای عکس و تعدادی پست به اشتراک گذاری شده در فواصل زمانی باشند و در اینستاگرام فعال باشند تا اکانت‌هایی با هویت واقعی برای اینستاگرام شناخته شوند.

همچنین موقعیت مکانی این فالوورها برای اینستاگرام قابل توجه است برای مثال؛ اگر شما در ایران پست‌های خود را به اشتراک می‌گذارید اما؛ اکثر فالوورهای شما به فرض از کشور کانادا باشد، اینستاگرام تشخیص می‌دهد که فالوورهای شما فیک هستند. پس باید فالوور اینستاگرام خریداری شده اکثرا در مکان جغرافیایی نزدیک شما باشند. علاوه بر این زمانی که تعداد فالوورهای یک صفحه در اینستاگرام بالا میرود فالوورهای واقعی توجه بیشتری نسبت به فعالیت دیگر کاربران و هویت آن‌ها در صفحه شما نشان می‌دهند. پس برای اینکه محبوبیت خود را حفظ کنید باید فالوورهای خریداری شده توسط شما واقعی به نظر برسند که با خرید فالوور از سایت ایرانی گلدفالوور می‌توانید مطمئن باشید که تمامی فالوور های خریداری شده دارای هویت هستند.

آمار اینستاگرام
کسب درآمد بالا در اینستاگرام- آمار مقایسه استفاده از شبکه های اجتماعی بین جوانان آمریکایی

نحوه خرید فالوور اینستاگرام به صورت آنلاین

به دنبال یک تامین کننده معتبر باشید. سایت معتبر خرید فالوور، سایتی است که نمونه کارهایی را در صفحه خود به اشتراک می‌گذارد و به عبارتی اصل شفاف سازی را اجرا می‌کند. گلد فالوور، با مجموعه‌ای از اقدامات در مدیریت پیج، مانند افزایش فالوور فعال، و تبلیغات اینستاگرام باعث بالا رفتن بازخورد پیج مشتری می‌شود. همچنین با توجه به بالا رفتن بازخورد پیج شاهد افزایش فالوور اینستاگرام با خرید دنبال‌کننده‌ها، خرید ویو (بازدید اینستاگرام) و افزایش کامنت خواهید بود.

 ما در مدیریت پیج اینستاگرام با برنامه‌ریزی مدون، به روزرسانی روزانه پیج اینستاگرام و واکنش به رویدادهای مختلف، با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و البته  با ساخت پست‌های گرافیکی و ساخت انواع تیزر‌های تبلیغاتی مانند؛ موشن گرافیک و یا کلیپ‌های حرفه‌ای، ضمن احترام به مخاطبان، سطح حرفه‌ای بودن کسب و کار شما را ارتقا می‌دهیم. با افزایش تعداد فالوورهای پیج با استفاده از  سایت گلد فالوور، دیگر نگرانی بابت موثر نبودن فالوورها نخواهید داشت و مطمئن هستید که تمامی فالوورها هدفمند و واقعی هستند و موجب رشد و پیشرفت کسب و کار شما خواهند شد.

 

اهمیت یک سایت معتبر در خرید فالوور و تاثیر باور نکردنی آن، در اعتبار پیچ شم

 

مزایای خرید فالوور های شبکه های اجتماعی

خرید فالوور فوق العاده کمک می‎کند. این باعث می‌شود نمایه شما شگفت انگیز به نظر برسد، بنابراین کاربران اینستاگرام به احتمال زیاد روی دکمه follow کلیک می‌کنند. سپس، محتوای بسیار ارزشمند شما می‌تواند آن‌ها را در پیچ نگه دارد. هنگام خرید فالوور، مزایای زیادی وجود دارد و برخی از آن‌ها ذکر خواهند شد.

خرید فالوور اینستاگرام
خرید فالوور واقعی و فعال برای جلوگیری از ریزش و تشخیص اینستاگرام

 

 ایجاد تعادل در رقابت

یک مزیت بزرگ در خرید فالوور اینستاگرام برای مشاغل کوچکتر یا جدید این است که از این طریق، آن‌ها می‌توانند به کمک یک پایه کم و بیش برابر با برندهای رقیب خود، رقابت کنند. بیشتر اوقات، اگر یک مارک، خیلی شناخته شده نیست یا تازه در یک صنعت اشباع شده شروع به کار می‌کند، جذب تعداد زیادی از دنبال کنندگان به این معنی است که تجارت آن در سیستم عامل‌های رسانه‌های اجتماعی با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد.

چون که افراد بیشتری که  این برند را دنبال می‌کنند، احتمال دسترسی به مخاطبان بیشتر را افزایش داده و آگاهی کلی از برند را در این بستر افزایش می‌دهند. داشتن دید بیشتر در مورد کلیه محصولات یا خدماتی که توسط یک تجارت ارائه می‌شود یک مزیت کلی برای خود تجارت است، زیرا منجر به افزایش فروش می‌شود

 •         اثر زنجیره‌ای

هنگامی که یک حساب اینستاگرام تعداد زیادی فالوور داشته باش، احتمال این‌ که افراد دیگر بخواهند آن حساب را دنبال کنند، پس از اثبات علاقه از نظر محصولات یا خدمات ارائه شده، بسیار بیشتر است. برای مشاغل مورد نظر، این به معنای یک تعداد خاص  فالوور اینستاگرام نیست. اغلب اوقات، یک مارپیچی ایجاد می‌شود که منجر به رشد بیشتر آن حساب اینستاگرام می‌شود، که به معنای تعداد فالوئرهای در حال رشد است. در نتیجه تعداد بیشتری از مشتریان بالقوه علاقه‌مند به خرید محصولات یا خدمات ارائه شده هستند.

 •         وقت و تلاش کمتر

ایجاد یک حساب کاربری اینستاگرام، تا حدی که دسترسی زیادی داشته باشد و همچنین تعداد زیادی فالوور داشته باشد، معمولاً به معنای سرمایه گذاری در وقت و تلاش زیاد است. علاوه بر این، هیچ تضمینی برای موفقیت هر یک از این تلاش‌ها وجود ندارد. به همین دلیل خرید فالوور بسیار سریع و راحت و از نظر زمانی مقرون به صرفه بوده، و به عنوان یک روش عالی برای تقویت رشد حساب و رشد کلی برای خود کسب و کار است.

فالوور اینستاگرام باعث میشود نمایه شما معتبر تر به نظر برسد.

 

 •         هزینه کمتری دارد

رشد در وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی کار سختی است و به سخت کوشی و تلاش زیادی نیاز دارد. اگر تلاش زیادی انجام دهید، آنگاه رشد خواهید کرد اما به آرامی و با صرف هزینه‌های بسیار، این واقعاً خسته کننده خواهد بود و صبر شما را تا سطح جدیدی آزمایش می‌کند. اما اگر بخواهید فالوور اینستاگرام را بصورت آنلاین خریداری کنید، وب سایت‌های مختلفی وجود دارد که دنبال‌کننده‌ها را با نرخ بسیار ارزان می فروشند. بنابراین در این روش هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد. همچنین از انجام تلاش‌های فراوان آزاد خواهید بود!

 

خرید فالوور اینستاگرام واقعی

خرید فالوور واقعی

اگر به دنبال بازخورد واقعی از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام هستید، جدا از خرید فالوور واقعی باید با گروهی حرفه‌ای که در این زمینه تجربه و تخصص کافی دارند، همکاری کنید. تیم گلد فالوور مدیریت پیج مشتری را از صفر تا صد بر عهده می‌گیرد. یعنی در واقع تمامی مراحل، اقدامات لازم و مرتبط را طوری برنامه ریزی و هماهنگ می‌کند که در نهایت مشتری با بازخورد واقعی روبرو شود، و از این طریق به اهداف مشخص شده‌ی خود خواهد رسید. همان‌طور که گفتیم، در کسب و کارهای امروز نقش شبکه‌های اجتماعی بسیار پر رنگ است و قطعا مدیریت اصولی پیچ، همراه با خرید فالوور می‌تواند برای شما طرفداران نهایی به ارمغان آورد.

جذب فالوور‌های واقعی و غیرقابل ریزش، از طریق همکاری با تیم حرفه‌ای گلد فالوور

انواع لایک و فالوور اینستاگرام

از روش‌های برتر، میان دیگر رقبا در اینستاگرام، خرید لایک و فالوور ایرانی است. اگر قصد ارتقا برند خود را با استفاده از اینستاگرام دارید، بهتر است به سرعت ترافیک پیج خود را بالا ببرید. خرید فالوور ارزان از جمله راه‌های موجود است. انواع لایک و فالوور اینستاگرام به شرح زیر است:

 •         لایک و فالوور ایرانی
 •         لایک و فالوور خارجی
 •         لایک و فالوور واقعی
 •         لایک و فالوور فیک

خرید فالوور ایرانی

 اگر کسب و کار شما ایرانی است و قصد ارائه خدمات به کاربران ایرانی را دارید، خرید لایک و فالوور ایرانی بهترین گزینه است. با خرید لایک و فالوور خارجی، تصاویر و مطالب شما برای افراد خارج از کشور نمایش داده می‌شوند. به همین علت، لایک‌ها و فالوورهای خارجی هیچ سودی برای شما نخواهند داشت.

گلد فالوور در زمینه خرید فالوور ایرانی و افزایش فالوور می‌تواند به شما کمک کند. افزایش فالوور به شما و کسب و کار اینترنتی شما کمک می‌کند در شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده شوید. برای خرید فالوور ایرانی اینستاگرام از گلدفالوور شما نیازی به ارائه پسورد اینستاگرام خود ندارید همچنین در صورت ارائه نشدن خدمات اینستاگرام از طرف گلدفالوور شما می‌توانید تا مدت زمان مشخص در قوانین اینستاگرام ما  هزینه خود را پس بگیرید، این شفاف سازی در جهت دادن اطمینان خاطر به شماست. لطفا پیش از خرید در محصول دقت کنید تا فالوور مورد نظر خود را به درستی انتخاب کنید. انواع خرید فالوور اینستاگرام در زیر توضیح داده شده است.

خرید فالوور فعال

تفاوت عمده میان فالوورهای فیک و واقعی، فعالیت آن‌ها است. فالوورهای فیک هیچ‌گونه فعالیتی در اینستاگرام ندارند. اما فالوورهای واقعی، دارای نام و تصاویر واقعی هستند و مانند هر یک از ما، در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. خرید فالوور فعال اینستاگرام، لایک زن و همچنین خرید فالوور ایرانی می‌تواند کمک کند تا صفحه شما جذب فالوور واقعی انجام دهد. و به اکسپلور رفتن پست اینستاگرام شما کمک کند. این روزها خرید فالوور واقعی برای هر کسب و کاری به یک الزام تبدیل شده است.

 

خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ایرانی جزئی از خدمات اینستاگرام گلد فالوور است. لایک اینستاگرام و بازدید پست اینستاگرام به رفتن پست‌ها به صفحه اکسپلور کمک می‌کند و جلوه بهتری به صفحه شما می‌دهد. لایک خودکار پست‌ها نیز از خدمات ما می‌باشد. بدین صورت که می‌توانید لایک خودکار تهیه کنید و دیگر نگران خرید لایک برای پست اینستاگرام خود به صورت تکی نباشید. گلد فالوور از طریق درگاه اختصاصی بانک سامان به شما خرید امنی را ارائه می‌دهد.

با خرید لایک اینستاگرام، پست‌های شما در اکسپلورر دیده می‌شوند و باعث جذب فالوور خواهد شد.

 

تبلیغات اینستاگرام

اگر خرید فالوور اینستاگرام و خرید لایک و … برای شما کافی نیست، گلد فالوور راهکار‌های تبلیغاتی مانند طراحی سایت و تبلیغات اینستاگرام را به شما عزیزان ارائه می‌دهد. برای تبلیغ صفحه خود از طریق خود اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. حال بد نیست به چندی از سوالاتی که مطمئنا ذهن شما را درگیر کرده پاسخ دهیم.

 

 

 

 

 آیا فالوور ها واقعی هستند؟

بله، اما از چه نظر؟ تعدادی از پکیج‌های خرید فالوور که در وب سایت موجود است فالوورهای واقعی هستند. فالوور واقعی به این معنی است که؛ اکانت‎ها همگی توسط انسان ساخته شده و با شماره تلفن در اینستاگرام وریفای یا تایید شده‌اند به وسیله ربات ساخته نشده‌اند. با خرید فالوور واقعی ایرانی از گلد فالوور می‌توانید به پیشرفت پیج اینستاگرام خود کمک بیشتری کنید. البته فالوور واقعی صرفا به معنای این نیست که این فالوورهای ایرانی از محصولات شما خریداری کنند و یا برای شما کامنت بگذارند. اگر شما دنبال همچین چیزی هستید، پیشنهاد می‌کنیم از پلن‌های فالوور واقعی و فعال و فالوور هدفمند گلد فالوور خریداری کنید.(در صورت موجود بودن). ولی اگر مایل به افزایش فالوور اینستاگرام به صورت معمولی هستید یعنی صرفا رقم فالوور با فعالیت پایین را در نظر دارید، ما خرید فالوور معمولی و با کیفیت را پیشنهاد می‌کنیم.

آیا فالوورها ایرانی هستند؟

بستگی به پکیجی که خریداری می‌کنید دارد! بعضی از فالوور های خریداری شده در گلد فالوور ایرانی و بعضی خارجی هستند و ملیت‌های مختلفی دارند! گلد فالوور با سال‌ها سابقه در زمینه فروش فالوور ایرانی و فالوور واقعی اینستاگرام، فالوورهای ایرانی را برای مشتریان خود ارسال می‌کند.

 پس از خرید فالوور، سفارش‌های فالوور واقعی اینستاگرام و لایک اینستاگرام گلد فالوور معمولا 10 درصد بیشتر ارسال خواهند شد. و اگر در بین فالوورها به صورت معدود و ناخواسته از کشورهای دیگر ارسال شود، با این درصد فالوور اضافه جبران خواهند شد. ناگفته نماند با توجه به الگوریتم‌های منطقه‌ای و جغرافیایی اینستاگرام، پس از خرید فالوور ممکن است کاربران کشور‌های همسایه نیز به صورت طبیعی شما را فالو کنند، که از فالوورهای ارسالی ما نیستند و ما کنترلی روی آن‌ها نداریم.

 

خرید فالوور های واقعی و با جبران ریزش با پلن‌های تایید شده گلدفالوور

آیا فالوور ها فعال هستند؟

در جواب این‌که فالوور اینستاگرام تهیه شده در گلد فالوور فعال هستند، کوتاه‌ترین جواب خیر است! در گذشته گلدفالوور، فالوور فعال اینستاگرام را در کمپین‌های تبلیغاتی اینستاگرام عرضه می‌کرد، ولی به تازه‌گی به دلیل الگوریتم‌های اینستاگرام ارسال فالوور فعال به کلی غیر ممکن است! پس فعال بودن فالوور‌های خریداری شده را فراموش کنید.

اما اگر درست فعالیت کنید و تعداد خرید لایک و فالوور را رعایت کنید، خرید فالوور می‌تواند به تدریج به رشد صفحه اینستاگرام و افزایش فالوور کمک کند.

فالوور اینستاگرام بدون ریزش است؟

پس از خرید فالوور اینستاگرام از سایت گلد فالوور به دلیل واقعی بودن فالوورها (بستگی به پلن خریداری شده)، اگر شخصی قصد آنفالو شما را داشته باشد ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و ریزش فالوورها بستگی زیادی به فعالیت شما خواهد داشت. در هر صورت ما به صورت رایگان و هدیه حدود 10% فالوور ایرانی بیشتری برای مشتریان خود ارسال می‌کنیم تا این ریزش احتمالی جبران شود و شما رقم واقعی فالوور ایرانی که خریداری کرده‌اید را دریافت کنید.

پیشنهاد می‌کنیم پس از خرید فالوور اینستاگرام فعالیت خود را به صورت مرتب در اینستاگرام انجام دهید و همچنین پست‌های شما از گرافیک و محتوای خوبی برخوردار باشند تا ریزش به حداقل برسد. همچنین میزان ریزش فالوور اینستاگرام در خود پکیج‌ها ذکر می‌شوند. پس قبل از خرید دقت کنید. پکیج‌های بدون پشتیبانی تضمینی برای ریزش ندارند پس سعی کنید پلن‌های تایید شده گلد فالوور را که قیمت آن تا حدودی بالاتر است خریداری کنید.

Loading...