سوالی دارید؟ همین حالا تماس بگیرید: ۰۲۱۴۴۰۲۰۸۲۲

خرید فالوور اینستاگرام

از پلن های فالوور کیفیت معمولی – فالوور با کیفیت – فالوور لایک زن و فالوور هدفمند مگنت بازدید کنید. سفارشات به صورت خودکار انجام میشود.

فالوور اینستاگرام (با کیفیت) :

100K فالوور با کیفیت سرور جدید

۱,۵۹۰,۰۰۰ ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور مخلوط
 • ارسال کامل

50K فالوور با کیفیت سرور جدید

۸۵۵,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور مخلوط
 • ارسال کامل
تخفیف+ ارسال سریع

15K فالوور با کیفیت سرور جدید

۲۶۵,۰۰۰ت
۱۸۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور مخلوط
 • ارسال کامل
تخفیف+ ارسال سریع

10K فالوور با کیفیت سرور جدید

۱۸۵,۰۰۰ت
۱۲۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور مخلوط
 • ارسال کامل

5000 فالوور با کیفیت

۹۷,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

3000 فالوور با کیفیت

۶۳,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

2000 فالوور با کیفیت

۴۴,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

1000 فالوور با کیفیت

۲۳,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

500 فالوور با کیفیت

۱۲,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

100 فالوور با کیفیت

۳,۵۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور ایرانی
 • ارسال کامل

50K فالوور با کیفیت سرور جدید

۸۵۵,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و ایرانی اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن.

 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور واقعی
 • فالوور مخلوط
 • ارسال کامل

فالوور لایک زن:

تخفیف

5k فالوور لایک‌ زن

۳۳۵,۰۰۰ت


۲۹۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 1000 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • نیاز به عضویت در سایت کلیک کنید
تخفیف

4k فالوور لایک‌ زن

۲۹۵,۰۰۰ت


۲۵۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 800 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • نیاز به عضویت در سایت کلیک کنید
تخفیف

3k فالوور لایک‌ زن

۲۲۹,۰۰۰ت


۱۹۸,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 600 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
تخفیف

2k فالوور لایک‌ زن

۱۵۹,۰۰۰ت


۱۳۶,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 400 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
تخفیف

1k فالوور لایک‌ زن

۸۴,۰۰۰ت


۶۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 200 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 فالوور لایک‌ زن

۴۵,۰۰۰ت


۳۹,۰۰۰ت

خرید فالوور اینستاگرام واقعی و لایک زن ایرانی. اکانت های وریفای شده. بدون خطر بن شدن. این فالوور ها تا 20 پست آینده شما را حداقل تا 20درصد تعداد کل فالوور خریداری شده لایک خواهند کرد.

 • تا 20 پست آینده هر پست حداقل 100 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • فالوور ایرانی و واقعی
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

لایک خودکار

2000 لایک اتوماتیک

۲۸,۰۰۰ت


۲۳,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۲۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پست ۲۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک اتوماتیک

۶۷,۰۰۰ت


۴۸,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۵۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پست ۵۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

7,500 لایک اتوماتیک

۹۶,۰۰۰ت


۶۲,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پست ۷۵۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک اتوماتیک

۱۲۵,۰۰۰ت


۹۲,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پست 1000 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

20,000 لایک اتوماتیک

۲۴۰,۰۰۰ت


۱۷۵,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۲۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پست 2000 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • نیاز به عضویت در سایت کلیک کنید

50,000 لایک اتوماتیک

۵۵۰,۰۰۰ت


۳۳۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۵۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • هر پس 5000 لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • نیاز به عضویت در سایت کلیک کنید

خرید فالوور اینستاگرام

خرید فالوور اینستاگرام – تیم گلدفالور با سابقه طولانی و با بکاربردن روش‌های جدید و موثر تبلیغاتی می‌تواند کسب و کار شما را در اینستاگرام به وسیله جذب فالوور واقعی به صورت هدفمند توسعه دهد.

آیا فالوور ها فعال هستند؟

آیا فالوور ها فعال هستند؟
گلد فالوور چهار نوع فالوور برای فروش دارد. یکی فالوور واقعی با کیفیت که این فالوورهای ایرانی و واقعی کمتر در پست های شما مشارکت خواهند داشت چرا که تعداد بالایی را فالو کرده‌اند و احتمال لایک زدن و کامنت گذاشتن آنها بسیار پایین است اما به دلیل اینکه این فالوور ها اکثرا وریفای شده هستند ارسال آنها روی پیج شما هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. سثف ارسال این فالوور برای هر اکانت تا 200k است.

نوع دوم فالوور کیفیت معمولی است ارسال این فالوورها به نسبت فالوور واقعی سرعت بالاتری دارند ریزش آنها ممکن است بیشتر از فالوور واقعی با کیفیت باشد و کیفیت پایین تری دارند و تعداد کمتری از اکانتها وریفای شده هستند و به همین خاطر نیز ارزانتر هستند سقف ارسال این فالوور ها برای هر اکانت 20k است.

نوع سوم فالوور واقعی لایک زن اینستاگرام است که از لحاظ کیفیت همانند نوع اول فالوورها است با این تفاوت که تا 20 پست آینده شما را به تعداد 20% از فالوور های خریداری شده لایک میکنند. یعنی اگر 10 کا فالوور بخرید بین 2000 تا 2200 لایک از این فالوور ها خواهید گرفت.

نوع چهارم فالوور ما فالوور هدفمند اینستاگرام است
این فالوور ها که به صورت ماهیانه و با سرعت کند تری برای پیج شما جذب خواهند شد در همه پست های شما مشارکت می‌کنند لایک می‌زندد و می‌توان به عنوان مشتری بلقوه روی آنها حساب کرد که البته هزینه ماهانه این سرویس بسیار بالا تر از فالوورهای ارائه شده در سایت است. در هنگام خرید فالوور اینستاگرام به این نکته توجه فرمایید که هیچ وبسایتی به شما فالوور فعال اینستاگرام نمی‌فروشد و همچین چیزی وجود ندارد. تنها فالوور لایک زن اینستاگرام در وبسایت گلدفالوور فروخته می‌شود که لایک ها توسط اکانت ها به صورت اتوماتیک ارسال خواهند شد.

آیا فالوور ها واقعی هستند؟

بله، فالوور های گلدفالوور واقعی هستند. فالوور واقعی به این معنی که اکانت ها همگی توسط انسان ساخته شده و با شماره تلفن در اینستاگرام وریفای یا تایید شده‌اند و بوسیله روبات ساخته نشدند. اینستاگرام اکانت هایی که بوسیله روبات ساخته شده‌اند را هر چند ماه می‌بندد و ممکن است صفحه اینستاگرام شما را نیز جریمه و ببندد. ولی با خرید فالوور واقعی ایرانی از گلدفالوور این اتفاق نخواهند افتاد. البته فالوور واقعی صرفا به معنای این نیست که این فالوور های ایرانی از محصولات شما خریداری کنند و یا برای شما کامنت بگذارند. اگر این قصد را دارید پیشنهاد می‌کنیم از پلن های فالوور واقعی و فعال و فالوور هدفمند گلدفالوور خریداری کنید. ولی اگر مایل به افزایش فالوور اینستاگرام به صورت معمولی هستید یعنی صرفا رقم فالوور با فعالیت پایین، ما خرید فالوور اینستاگرام معمولی و با کیفیت را پیشنهاد میکنیم.

آیا فالوور ها ایرانی هستند؟

بله. گلدفالوور با سال ها سابقه در زمینه فروش فالوور ایرانی و فالوور واقعی اینستاگرام فالوور های ایرانی را برای مشتریان خود ارسال میکند.پس از خرید فالوور اینستاگرام سفارش های فالوور واقعی اینستاگرام و لایک اینستاگرم گلدفالوور معمولا 10 درصد بیشتر ارسال خواهند شد و اگر در بین فالوور ها به صورت معدود و ناخواسته از کشور های دیگر ارسال شود با این درصد فالوور اضافه جبران خواهند شد. نا گفته نماند با توجه به الگوریتم های منطقه ای و جغرافیایی اینستاگرام پس از خرید فالوور ممکن است کاربران کشور های همسایه نیز به صورت طبیعی شما را فالو کنند که از فالوور های ارسالی ما نیستند و ما کنترلی روی آنها نداریم.

آیا فالوور ها ریزش خواهند داشت؟

پس از خرید فالوور اینستاگرام از سایت گلد فالوور به دلیل واقعی بودن فالوور ها، اگر شخصی قصد آنفالور شما را داشته باشد ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و ریزش فالوور ها بستگی زیادی به فعالیت شما خواهد داشت. در هر صورت ما به صورت رایگان و هدیه حدود 10% فالوور ایرانی بیشتری برای مشتریان خود ارسال می‌کنیم تا این ریزش احتمالی جبران شود و شما رقم واقعی فالوورایرانی واقعی که خریداری کرده‌اید را دریافت کنید. پیشنهاد میکنیم پس از خرید فالوور اینستاگرام فعالیت خود را به صورت مرتب در اینستاگرام انجام دهید و همچنین پست های شما از گرافیک و محتوای خوبی برخوردار باشند تا ریزش به حداقل برسد.

خرید فالوور اینستاگرام

خرید فالوور

افزایش فالوور اینستاگرام به صورت هدفمند 

گلد فالوور با مجموعه ای اقدامات در مدیریت پیج مانند افزایش فالوور هدفمند فعال ،تبلیغات اینستاگرام باعث بالا رفتن بازخورد پیج مشتری میشود. همچنین با توجه به بالا رفتن بازخورد پیج شاهد افزایش فالوور اینستاگرام،خرید فالوورافزایش ویو (بازدید ویدئو) ، افزایش کامنت خواهید بود. ما در مدیریت پیج اینستاگرام با برنامه ریزی مدون و بروزرسانی روزانه پیج اینستاگرام و واکنش نشان دادن به رویدادهای مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و البته ساخت پست‌های گرافیکی و ساخت انواع تیزر های تبلیغاتی مانند موشن گرافیک و یا کلیپهای حرفه ای ضمن احترام به مخاطبان، سطح حرفه‌ای بودن کسب و کار شما را ارتقا می‌دهیم.

خرید فالوور یکی از روش های مناسب برای بالا بردن بازخورد واقعی در پیج است.

خرید فالوور + مدیریت پیج اینستاگرام 

اگر به دنبال بازخورد واقعی از فعالیت در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام هستید، جدا از خرید فالوور باید با گروهی حرفه ای که در این زمینه تجربه و تخصص دارند همکاری کنید. تیم گلد فالوور مدیریت پیج مشتری را از صفر تا صد بر عهده میگیرد یعنی در واقع تمامی اقدامات لازم و مرتبط را طوری برنامه ریزی و هماهنگ میکند که در نهایت مشتری با بازخورد واقعی رو به رو شوید و از این طریق به اهداف مشخص شده ی خود میریسید. در کسب و کار های امروز نقش شبکه های اجتماعی بسیار پر رنگ است و قطعا مدیریت پیج اصولی همراه با خرید فالوور میتواند برای شما مشتریان نهایی به ارمغان بیاورد.

خرید فالوور اینستاگرام
خرید فالوور

تبلیغات در اینستاگرام (هزینه یا بازخورد؟)

شاید این جمله را بارها شنیده اید که تبلیغات هزینه نیست سرمایه گذاری است اما چرا هنوز برخی برای هزینه کردن در تبلیغات دو دل هستند. تبلیغات در شبکه های اجتماعی این روز ها بازخورد بهتری حتی از تلوزیون دارد. در ایران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام طوری همه گیر است که حتی افرادی که آشنایی زیادی با اینترنت و شبکه های اجتماعی ندارند در آن عضو و فعال شده اند. با توجه به مخاطبان گسترده در این شبکه اجتماعی پیجهایی با موضوعات جذاب که قطعا مخاطبان زیادی دارند اقدام به تبلیغات برای دیگران میکنند. اگر بخواهید با تمامی این پیجها ارتباط برقرار کنید و هر یک را بصورت آزمون و خطا تبلیغات را با آنها امتحان کنید حتما با هزینه های سر سام آور رو به رو میشوید و بازخورد مورد نظر خود را نیز دریافت نمیکنید.
تیم گلد فالوور با توجه به سابقه طولانی در تبلیغات در اینستاگرام و برقراری ارتباط با اکثر صاحبان پیجهای تبلیغاتی میتواند بهترین پیج ها را برای موضوع تبلیغاتی مشتری در نظر بگیرد و با صرف هزینه های معقول، میتوانید به بازخوردی که در نظر دارید برسید.